[:es]Torrent acude a la apertura de las jornadas del colectivo andaluz en Albal[:CA]Torrent acudeix a l’obertura de les jornades del col·lectiu andalús a Albal[:]

[:es]

Con motivo del Día de Andalucía se dio apertura, el viernes 20 de febrero, a las jornadas del colectivo andaluz. La Asociación de Amigos de la Cultura Andaluza de Torrent no faltó a esta cena organizada por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunitat Valenciana celebrada esa noche en la localidad de Albal.

Al acto presidido por Puri Torres, presidenta de la federación, asistieron decenas de representantes de las distintas asociaciones y de los centros que forman parte de la federación, además de otras casas y centros regionales. Este acto estuvo presidido también por la reina de la federación, Mikene Villarrazo, acompañada de sus damas.

Alfonso Ramos Torrejón recibió el título de Andaluz del Año de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana. Natural del municipio sevillano de Osuna, el galardonado ha sido un hombre activo en el colectivo andaluz. Fue fundador de la Asociación Andaluza de Moncada y también perteneció a la directiva de la federación hace unos años. Su discurso fue dirigido a los más jóvenes, pilar básico del futuro de estos colectivos, dándoles apoyo e invitándoles a seguir trabajando como lo están haciendo hasta la fecha.

No faltaron la presidenta de la Asociación Andaluza de Torrent, María Guerrero, que junto a la reina andaluza, Sheila Villanueva y sus padres, acompañados por Alfred Costa, concejal del área de Transparencia, actividades lúdicas y festivas, fueron los representantes de toda la comunidad andaluza de Torrent.

[:CA]

Amb motiu del Dia d’Andalusia es va donar obertura, el divendres 20 de febrer, a les jornades del col·lectiu andalús. L’Associació d’Amics de la Cultura Andalusa de Torrent no va faltar a aquest sopar organitzat per la Federació d’Entitats Culturals Andaluses de la Comunitat Valenciana celebrada aqueixa nit en la localitat d’Albal.

A l’acte presidit per Puri Torres, presidenta de la federació, van assistir desenes de representants de les diferents associacions i dels centres que formen part de la federació, a més d’altres cases i centres regionals. Aquest acte va estar presidit també per la reina de la federació, Mikene Villarrazo, acompanyada de les seues dames.

Alfonso Ramos Torrejón va rebre el títol d’Andalús de l’Any de la Federació d’Entitats Culturals Andaluses de la Comunitat Valenciana. Natural del municipi sevillà d’Osuna, el guardonat ha sigut un home actiu en el col·lectiu andalús. Va ser fundador de l’Associació Andalusa de Montcada i també va pertànyer a la directiva de la federació fa uns anys. El seu discurs va ser dirigit als més joves, pilar bàsic del futur d’aquests col·lectius, donant-los suport i convidant-los a seguir treballant com l’estan fent fins avui.

No van faltar la presidenta de l’Associació Andalusa de Torrent, María Guerrero, que al costat de la reina andalusa, Sheila Villanueva i els seus pares, acompanyats per Alfred Costa, regidor de l’àrea de Transparència, activitats lúdiques i festives, van anar els representants de tota la comunitat andalusa de Torrent.[:]