[:es]La Casa de la Cultura acogió la presentación de los libros ganadores de los “Premis Literaris Ciutat de Torrent” [:CA]La Casa de la Cultura va acollir la presentació dels llibres guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Torrent [:]

[:es]

Ayer, en la sala de actas de la Casa de la Cultura, tuvo lugar la presentación de los libros ganadores de los “Premis Literaris Ciutat de Torrent”, que contó con la presencia de todos los autores.

Para empezar la velada, la Escuela Coral de Torrent interpretó Mujllibre1er, Mujer de S. Secunda y C. Balandras y Cantar es de Juli Hurtado, dirigidos por Marta Ramírez y Tania Vega y acompañados por Christian García al piano. Un inicio de acto muy bonito en el cual los más menuts y menudes disfrutaron mucho cantante para amigos y familiares.

Acto seguido, se dio a la presentación de la mano de Alfred Costa, regidor del área de Transparencia, Actividades Lúdicas y Tradicionales, de las cuatro obras ganadoras de los “Premis Literaris Ciutat de Torrent”. Recordamos que en la modalidad de teatro juvenil el ganador fue Paco Romeu con la obra Los medios; en la modalidad de poesía juvenil, Rafael Casanova ganó con Geografía de las voces; Vicent Enric Belda fue finalista de narrativa juvenil con Paris Blonde y, por último, el ganador del Premio de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent fue Enric Lluch con La extraña mujer mexicana.

A la presentación, los autores nos hicieron un breve resumen de las obras, la mayoría son fruto de una mezcla entre ficción y realidad, que exponen al lector problemáticas sociales actuales, para acercarse más al público al cual va dirigido y sus inquietudes como a joven.

Mañana por la tarde, la obra de Enric Lluch, La extraña mujer mexicana, será leída en público en la plaza de las Cortes Valencianas a la actividad “Lee con nosotros”, una iniciativa de participación pública para el fomento de la lectura en nuestra lengua que promueve la Oficina de Promoción y Uso del Valenciano dentro de la Semana de la Lengua que ha organizado.

[:CA]

Ahir, a la sala d’actes de la Casa de la Cultura, va tindre lloc la presentació dels llibres guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Torrent, que va comptar amb la presència de tots els autors.

Per a començar la vetllada, l’Ellibre1scola Coral de Torrent va interpretar Dona, Dona de S. Secunda i C. Balandras i Cantar és de Juli Hurtado, dirigits per Marta Ramírez i Tania Vega i acompanyats per Christian García al piano. Un inici d’acte molt bonic en el qual els més menuts i menudes van gaudir molt cantant per a amics i familiars.

Acte seguit, es va donar pas a la presentació de la mà d’Alfred Costa, regidor de l’Àrea de Transparència, Activitats Lúdiques i Tradicionals, de les quatre obres guanyadores dels Premis Literaris Ciutat de Torrent. Recordem que en la modalitat de teatre juvenil el guanyador fou Paco Romeu amb l’obra Els medis; en la modalitat de poesia juvenil, Rafael Casanova va guanyar amb Geografia de les veus; Vicent Enric Belda va ser finalista de narrativa juvenil amb Paris Blonde i, per últim, el guanyador del Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent fou Enric Lluch amb L’estranya dona mexicana.

A la presentació, els autors ens van fer un breu resum de les obres, la majoria són fruit d’una barreja entre ficció i realitat, que exposen al lector problemàtiques socials actuals, per a acostar-se més al públic al qual va dirigit i les seues inquietuds como a jove.

Demà de vesprada, l’obra d’Enric Lluch, L’estranya dona mexicana, serà llegida en públic a la plaça de les Corts Valencianes a l’activitat “Llig amb nosaltres”, una iniciativa de participació pública per al foment de la lectura en la nostra llengua que promou l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià dins de la Setmana de la Llengua que ha organitzat.

 [:]