[:es]Torrent participa en iniciativas de cooperación internacional[:CA]Torrent participa en iniciatives de cooperació internacional[:]

[:es]

El concejal de Atención a las Personas, Francesc Carbonell, se ha reunido con representantes del Fons Valencià per la Solidaritat para tratar temas relativos a los compromisos sociales y de cooperación internacional de Torrent. En la reunión se han debatido diversas iniciativas para sensibilizar a la población sobre la problemática de varios países en exclusión. El Fons Valencià per la Solidaritat forma parte del Comité de Ayuda Humanitaria y Emergencia (CAHE) dela Comunitat Valenciana, a través del cual colabora en proyectos de Ayuda Humanitaria y Emergencias desarrollados por ONGs y Agencias Multilaterales. El Fons Valencia cuenta con el programa “Municipios Solidarios” para desarrollar iniciativas de Sensibilización en los municipios socios de la entidad.

[:CA]

El regidor d’Atenció a les Persones, Francesc Carbonell, s’ha reunit amb representants del Fons Valencià per la Solidaritat per a tractar temes relatius als compromisos socials i de cooperació internacional de Torrent. En la reunió s’han debatut diverses iniciatives per a sensibilitzar la població sobre la problemàtica d’uns quants països en exclusió. El Fons Valencià per la Solidaritat forma part del Comité d’Ajuda Humanitària i Emergència (CAHE) done-la Comunitat Valenciana, a través del qual col·labora en projectes d’Ajuda Humanitària i Emergències desenvolupats per ONGs i Agències Multilaterals. El Fons València compta amb el programa “Municipis Solidaris” per a desenvolupar iniciatives de Sensibilització en els municipis socis de l’entitat.

[:]