[:es]Torrent disfrutará de una área Canina con zona de aparcamiento[:CA]Torrent gaudirà d’una àrea Canina amb zona d’aparcament[:]

[:es]

El alcalde Jesús Ros que ha explicado las características del área en su encuentro habitual con los medios, ha destacado que es “un espacio digno y el más grande de los que se prevé contar en Torrent, 3 o 4 cuando finalice la legislatura. La extensión de la zona son entre 8.000 y 9.000 m2 sumando la zona de aparcamiento y la zona de esparcimiento”. La próxima zona que está previsto establecer como área canina se situará en la calle San Luís Beltrán.

Se trata de una zona en la que los dueños y dueñas de canes podrán acudir con su vehículo y estacionarlo en la zona de aparcamiento habilitada. El área de esparcimiento consta de un circuito de agility, bancos, papeleras y una fuente.

Para garantizar la convivencia adecuada con los vecinos se establecen unos horarios de apertura: en invierno (de noviembre a marzo) de 8h a 23h y en verano (de abril a octubre) de 7h a 24h.

[:CA]

L’alcalde Jesús Ros que ha explicat les característiques de l’àrea en la seua trobada habitual amb els mitjans, ha destacat que és “un espai digne i el més gran dels quals es preveu explicar a Torrent, 3 o 4 quan finalitze la legislatura. L’extensió de la zona són entre 8.000 i 9.000 m2 sumant la zona d’aparcament i la zona d’esplai”. La pròxima zona que està previst establir com a àrea canina se situarà en el carrer Sant Luís Beltrán.

Es tracta d’una zona en la qual els amos i propietàries de cans podran acudir amb el seu vehicle i estacionar-ho en la zona d’aparcament habilitada. L’àrea d’esplai consta d’un circuit de agility, bancs, papereres i una font.

Per a garantir la convivència adequada amb els veïns s’estableixen uns horaris d’obertura: a l’hivern (de novembre a març) de 8h a 23h i a l’estiu (d’abril a octubre) de 7h a 24h.

 

[:]