[:es]‘L’Espai Infantil’ de Parc Central abre sus puertas[:CA]‘L’Espai Infantil’ de Parc Central obri le seues portes[:]

[:es]

El pasado lunes l’Espai Infantil Municipal abrió sus puertas con un completo programa de actividades dirigido a niños y niñas de 3 a 9 años. Un lugar donde los más pequeños de la casa podrán disfrutar de talleres, juegos, cineforum, teatro o inglés, entre otras.

Este espacio, que organizará una gran diversidad de actividades lúdicas y didácticas, está situado en Parc Central en la Avenida Olímpica nº 9, y estará abierto de lunes a viernes todo el año excepto el mes de agosto. El horario de actividad es desde las 17:00h a las 18:30h y desde las 19:00h hasta las 20:30h, y el precio variará según los días de asistencia a las actividades. La programación de este mes de marzo las actividades se centrarán en el medioambiente.

Patricia Sáez, concejala del Área de Educación y Dinamización Lingüística espera “que sea un servicio continuado en el tiempo por la gran demanda que existe en la zona. Además, se han establecido unos precios simbólicos para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de las actividades”.

Desde el mes de octubre la Casa de la Dona ofrece un servicio similar para las participantes de las actividades del edificio de Casa de la Dona. Es un servicio de ludoteca infantil, para niños de entre 0 a 9 años de edad, donde se realizarán diversas actividades y talleres de forma gratuita.

[:CA]

Dilluns passat l’Espai Infantil Municipal va obrir les seues portes amb un complet programa d’activitats dirigit a xiquets i xiquetes de 3 a 9 anys. Un lloc on els més xicotets de la casa podran gaudir de tallers, jocs, cineforum, teatre o anglès, entre unes altres.

Aquest espai, que organitzarà una gran diversitat d’activitats lúdiques i didàctiques, està situat en Parc Central en l’Avinguda Olímpica nº 9, i estarà obert de dilluns a divendres tot l’any excepte el mes d’agost. L’horari d’activitat és des de les 17:00h a les 18:30h i des de les 19:00h fins a les 20:30h, i el preu variarà segons els dies d’assistència a les activitats. La programació d’aquest mes de març les activitats se centraran en el medi ambient.

Patricia Sáez, regidora de l’Àrea d’Educació i Dinamització Lingüística espera “que siga un servei continuat en el temps per la gran demanda que existeix en la zona. A més, s’han establit uns preus simbòlics perquè tots els xiquets i xiquetes puguen gaudir de les activitats”.

Des del mes d’octubre la Casa de la Dóna ofereix un servei similar per a les participants de les activitats de l’edifici de Casa de la Dóna. És un servei de ludoteca infantil, per a xiquets d’entre 0 a 9 anys d’edat, on es realitzaran diverses activitats i tallers de forma gratuïta.

[:]