El nostre Programa

Els meus compromisos

“Governar una ciutat no és aparentar estar al costat del ciutadà en època electoral. Governar una ciutat és estar al servei de les persones des del primer dia fins a l’últim, set dies a la setmana durant els quatre anys. ÉS DE SENTIT COMÚ.”