Per què es presenta a l’alcaldia Jesús Ros?

Jesús Ros confia a reprendre el contacte que l’ajuntament ha perdut amb el poble. Per això torna per obrir les portes de l’ajuntament a tots els ciutadans d’aquesta ciutat per conèixer, de forma personal, els seus problemes i les seues propostes de millora per a la nostra ciutat.

Perquè així l’hi ha demanat una ciutadania desil·lusionada i indignada davant la falta de solucions als greus problemes de desocupació (més de 10.000 persones) i de malgasto (increment d’un 50% del deute) que sofreix aquesta ciutat.

La raó per la qual Jesús Ros torna a presentar-se a aquestes eleccions municipals és per retornar la il·lusió als seus ciutadans i per recuperar una gestió municipal més solidària i més responsable per a aquesta ciutat. Aplicant totes les mesures de transparència que faciliten la consulta del ciutadà a la despesa pública i als honoraris de l’equip de govern, amb la finalitat de combatre la corrupció en la gestió municipal.

Perquè és una persona responsable i honrada, així ho avala la seva llarga i exemplar trajectòria política com a alcalde d’aquesta ciutat durant 17 anys. Aquesta experiència i la confiança que la gent té dipositada en la seua persona, pel seu do de gent i honradesa, poden retornar la dignitat a la nostra ciutat i igualment recuperar per a Torrent, un major grau de llibertat, igualtat i protecció de les seues institucions públiques per al benestar social.