Afilia’t/title]

El PSOE  s’estructura en Agrupacions (més de 4.000) per tota Espanya i en Organitzacions Sectorials (cinc organitzacions sectorials en els diferents nivells territorials). Pots partipar en el PSOE afiliant-te, bé com a militant o bé com a simpatitzant:

Entra y AFÍLIA’T

 

Uneix-te

AFÍLIAT

El PSOE s’estructura en Agrupacions (més de 4.000) per tota Espanya i en Organitzacions Sectorials (cinc organitzacions sectorials en els diferents nivells territorials). Tu pots partipar en el PSOE afiliant-te, bé com a militant i bé com a simpatitzant: entra i AFÍLIAT