c1b

 

 

 

[sectioncss_class=’homepage-section-2′]

Confiança

Confiem en Jesús Ros per la seua experiència i honradesa, una honradesa que mai ha estat qüestionada en la seva llarga trajectòria política.

Read More>>

Il·lusió

Perquè mai va perdre la il·lusió de millorar aquesta ciutat, una il·lusió renovada i reforçada per tots aquells ciutadans que han demanat la seua volta

Read More>>

Solidaritat

Per ser una persona propera i solidària amb la gent d’aquesta ciutat, a la qual escolta i amb la qual es compromet.

Read More>>
[/section]

 

Anem amb Jesús Ros

És necessari tornar a obrir les portes de l’Ajuntament a tots els torrentins. Que no siga un edifici simplement institucional, si no que el sentim com la casa de tots. Jesús és l’alcalde que pot tornar a obrir-ho, perquè ja ho va demostrar sent un polític proper, que rebia a tots els veïns i caminava pels carrers de Torrent, fent d’elles el seu despatx.

Ricardo

Estudiant de Dret

Jo crec que Jesús serà un bon alcalde perquè ja ho va demostrar durant els seus anys al capdavant d’aquest ajuntament. Tornarà estar amb el poble, escoltar les seues necessitats, proporcionar solucions i sobretot tornarem a participar de les decisions.

María

Enginyera Informàtica

Jesús és un polític que mereix confiança perquè és honrat, és honest, és transparent, és veraç. I totes aquestes qualitats poden ajudar-nos a aconseguir una ciutat més justa i solidària on tots els torrentins construïm el Torrent futur, el que trobaran les properes generacions.

Alfred

Professor de Filosofia