c7Francesc Carbonell Pons

 

 

 

 

Data de Naixement
12/07/1957
Experiència Laboral
Director de sucursal durant 10 anys en Apolo Segurs
Director de sucursal durant 9 anys en Pelayo
Responsable d’oficina en Manisegur (Broke d’Assegurances)
Experiència política
Regidor de l’Ajuntament de Torrent 2015-
Regidor de l’Ajuntament de Torrent 2011-2015