foto jesus 15

Jesús Ros i Piles

 

 

 

 

 

Data de Naixement
25/02/1954
Experiència Laboral
Inici la seua vida laboral en la CAM (Caixa d’Estalvis del Mediterrani)
Experiència política
Alcalde de Torrent 2015-
Diputat de les Corts Valencianes 1999-2011
President de la Comissió Econòmica Pressupostos i hisenda en les Corts valencianes 1999-2003
Alcalde de Torrent 1987-2004
Diputat Provincial de Cultura 1983-1987
Regidor de l’Ajuntament de Torrent 1983-1987