Col·loqui amb Encarna Lerma

El dia 6 de Febrer Encarna Lerma va intervenir  en l’agrupació per a adonar de la gestió que,  durant aquests anys de legislatura,  s’ha realitzat des de el  Àrea de  Drets per a les  Persones; delegació  de la qual és  la seua màxima responsable.

Entre les diferents responsabilitats de l’àrea,  Encarna va voler fer una divisió en dos grans grups; treballs relacionats amb la Igualtat,  i amb la Sanitat.

D’aquesta forma va destacar Encarna que,  en  Igualtat s’havien realitzat gran diversitat de treballs de sensibilització;  va voler, en aquest sentit, destacar els  Premis  Violeta de falles, que s’atorguen a aquelles  comissions falleres que en els seus monuments visualitzen i reivindiquen la igualtat entre dones i homes, la guia escolar “Educant en Igualtat”,   les ajudes a famílies monoparentals, la regulació de les quals va ser objecte d’una profunda modificació a fi que pogueren accedir a elles un major ventall de persones, en concordança amb una societat complexa en la seua realitat familiar, les ajudes i la protecció a les dones víctimes de violència masclista, pedra angular i eix de les polítiques d’igualtat que es efectuen des de la delegació que encapçala Encarna i, com no,  les diferents reivindicacions que es duen a terme en la setmana de la dona , entre unes altres.

En  matèria  de Sanitat  va destacar  Encarna  que,  després de la insistència i treball constant de l’equip de Govern, Torrent comptarà amb un nou centre de Salut situat en Parc Central, va emfatitzar així mateix els treballs que, des de la seua delegació s’han efectuat per a la adequació de les instal·lacions i la millora  de el centre d’especialitats del vell ambulatori, l’increment de l’atenció domiciliària,  etc…

La lluita contra les plagues s’ha incrementat amb actuacions periòdiques,  principalment contra el mosquit tigre,  les actuacions del qual s’han multiplicat  especialment durant la fase desenvolupament larvari  de l’insecte, amb campanyes informatives per a aconseguir la col·laboració ciutadana.