Col·loqui amb Encarna Lerma

El dia 6 de Febrer Encarna Lerma va intervenir  en l’agrupació per a adonar de la gestió que,  durant aquests anys de legislatura,  s’ha realitzat des de el  Àrea de  Drets per a les  Persones; delegació  de la qual és  la seua màxima responsable. Entre les diferents responsabilitats de l’àrea,  Encarna va voler fer una divisió en dos grans grups; treballs…